radca odszkodowanie

Jak udowodnić błąd medyczny i uzyskać odszkodowanie?

Błąd medyczny to każde działanie lub zaniechanie lekarza powodujące u pacjenta szkodę i krzywdę. Wiąże się zatem z nieprawidłową diagnozą, terapią i rehabilitacją. Taki rodzaj błędu może być popełniony przez wszystkie osoby zawodowo związane z medycyną – lekarzy, pielęgniarki, techników stomatologicznych, ratowników, położne, etc. Ponadto błędy medyczne dzielą się na: diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne i organizacyjne. Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, należy określić, kto za niego odpowiada i zebrać odpowiednią dokumentację.

Kto może odpowiadać za błąd medyczny?

Celem odpowiedzialności cywilnej lekarza lub innego pracownika służby zdrowia jest wyrównanie uszczerbku na zdrowiu doznanego przez pacjenta oraz na innych dobrach chronionych prawem. Do przypisania osobie lub podmiotowi odpowiedzialności za błąd medyczny niezbędne jest wystąpienie trzech przesłanek – winy, szkody i związku między nimi. Wina polega na naruszeniu zasad ostrożności oraz wynikających z reguł wiedzy medycznej. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy. Związek między winą a szkodą nie musi być pewny – wystarczy dostateczne prawdopodobieństwo. Odpowiedzialność za błąd medyczny może ponosić zarówno lekarz, jak i członek personelu lub placówka medyczna. Jeśli lekarz lub członek personelu pracują w oparciu o umowę o pracę, pacjent kieruje swoje roszczenia do placówki medycznej. Jeżeli współpraca oparta jest o kontrakt, członek personelu medycznego odpowiada solidarnie wraz z placówką za wypłatę zarówno odszkodowania, jak i renty czy zadośćuczynienia. Wina musi być jednak udowodniona przez osobę poszkodowaną. Odszkodowanie uwzględnia nie tylko doznaną krzywdę, ale także obejmuje wynikające z niej koszty. Wysokość odszkodowania zależy ponadto od rodzaju, charakteru i intensywności cierpień doznanych przez pacjenta.

Zebranie dokumentacji niezbędnej do uzyskania odszkodowania za błąd medyczny

Zebranie dokumentacji związanej z leczeniem jest niezbędne do starania się o odszkodowanie. Mogą to być: wykonane badania, informacje o zastosowanych procedurach medycznych, dokumentacja z pobytu w szpitalu oraz inne dokumenty. Ponadto należy przedstawić rachunki i faktury dowodzące strat poniesionych w wyniku błędu medycznego. W takiej sytuacji pomocny może być radca prawny Lublin, który pomoże w zebraniu dokumentacji i pomoże w dopełnieniu formalności niezbędnych do uzyskania odszkodowania, renty i zadośćuczynienia.