Jak powinno się bezpiecznie używać podnośnik koszowy?

Podnośnik koszowy jest nowoczesnym urządzeniem, na którego używanie decydują się przedsiębiorcy z branży budowlanej, wykończeniowej i remontowej. Sprzęt wykorzystywany jest także przy myciu okien lub innych powierzchni na wysokości, wieszaniu nośników reklamy zewnętrznej, pielęgnacji drzew oraz naprawy dachów. Podnośniki koszowe wykorzystywane są także przez straż pożarną, umożliwiając strażakom dostanie się na miejsce pożaru, pomoc znajdującym się tam osobom i gaszenie ognia. Urządzenia te nie tylko czynią pracę na wysokości wygodną i bezpieczną, ale także znacząco poprawiają jej efektywność. Takich atutów nie ma wykonywanie prac na rusztowaniach i drabinach.

Jak dobrać podnośnik koszowy do bezpiecznej pracy?

Aby praca na podnośniku koszowym była bezpieczna, operator musi nie tylko działać zgodnie z przepisami BHP. Parametry urządzenia muszą być ściśle dopasowane do specyfiki realizowanego zadania. Jeśli teren jest nierówny, dobrym wyborem okażą się podnośniki nożycowe. Częściej spotykane i bardziej uniwersalne są podnośniki teleskopowe. Zawsze jednak trzeba zapoznać się z podstawowymi parametrami podnośnika, które mają ważny wpływ na jego użytkowanie – nośność kosza, zasięg wysięgnika, etc.

Osoba używająca podnośnik koszowy zawsze musi sprawdzić, czy sprzęt jest w pełni sprawny. Operator urządzenia powinien posiadać uprząż , która zapewni mu skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem z dużej wysokości. Osoba taka Musi także posiadać wymagane przepisami uprawnienia pozwalające mu na wykonywanie tego typu prac na wysokościach. O sprawny i dobrze dobrany sprzęt oraz odpowiednio wyposażonego operatora z uprawnieniami zawsze troszczy się firma oferująca wynajem podnośników Łódź.

Co warto sprawdzić, wynajmując podnośnik koszowy?

Decydując się na usługi firmy wynajmującej podnośniki koszowe, warto sprawdzić, czy urządzenia posiadają aktualne przeglądy i czy zostały dopuszczone do użytku. Nawet dobry stan wizualny powinien być dokładnie sprawdzony przez użytkownika. Jedynie sprawny, prawidłowo utrzymywany i serwisowany podnośnik gwarantuje operatorowi oraz pracownikom bezpieczeństwo. Sprawia też, że prace na wysokości są wykonane efektywnie, szybko i zgodnie z określonymi założeniami. Używanie sprzętu może być jednak uniemożliwione lub utrudnione przez niekorzystne warunki atmosferyczne – silny wiatr, burzę, etc. Co prawda przepisy BHP nie zabraniają pracy w deszczu, jednak takie warunki są niekomfortowe i mogą łatwo przyczynić się do popełnienia groźnego błędu.